Kallelse till Årsmöte 2015 den ons 25 mars på Innventia

Årsmötets huvudsakliga ärende rör föreningens framtid

Efter årsmötet kommer en presentation om läget i den grafiska branschen av Martin Elofsson

Mat och dryck kommer serveras

Meddela om ni kommer till par.dahlstedt@ineko.se märk mailrubriken med årsmöte Sigt.

 Agenda årsmöte:

 1. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt/tid
 2. Val av ordförande för mötet samt justeringsman för protokollet
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
 4. Genomgång av verksamhetsårets ekonomi m.m. av kassören
 5. Revisionsberättelsen
 6. Frågan om styrelsen och kassörens ansvarsfrihet
 7. Ajournering av årsmötet – diskussioner om SiGt’s framtid i smågrupper (t.ex.

  2-3 i varje grupp)

 8. Presentation av resp.

  grupp – diskussioner i plenum och ev. beslut

 9. Förslag avseende medlemsavgift för 2015
 10. Val av ordförande och styrelse
 11. Val av suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av kontaktperson mot CF och övriga specialföreningar
 15. Annan fråga som styrelsen beslutar förelägga årsmötet eller som anmälts till styrelsen minst 20 dagar före årsmötet.
 16. Årsmötet avslutas

 

Hälsningar Interimsstyrelsen

 

Årsmöte 2014

En liten skara på ett dussin personer deltog i årsmötet den 13 maj. Det var nog betecknande att så få hade slutit upp trots ett mycket intressant program med tema digitala displayer, se separat inlägg.

Valberedningen hade upplevt problemen med det svala intresset för grafisk teknik i den form som SiGt har representerat. Inte minst i form av problem att hitta nya ledamöter till styrelsen. På valberedningens förslag beslutade årsmötet att låta den avgående styrelsen sitta kvar som ett slags “interimstyrelse”, vars huvudsakliga uppgift ska vara att utarbeta ett förslag på hur SiGt:s framtid ska se ut. Strukturera om, gå ihop med annan förening, läggas ner, eller…
Arbetet ska rapporteras vid ett extra föreningsmöte innan slutet av september.

Beslutet accepterades av samtliga styrelseledamöter utom Kristina Hernnäs, som redan tidigare hade avsagt sig fortsatt styrelsearbete.

Digitala displayer

Den lilla skara på ett dussin personer som var på plats för årsmötet 13 maj fick uppleva två mycket intressanta presentationer om digitaliseringen av vår grafiska värld. Temat var Digitala Displayer och vi hade glädjen att ha två gästtalare:

Sahlen
Staffan Sahlén, Wallrite
Skarke
Anton Skarke, TopRight Nordic

Staffan Sahlén från Wallrite berättade om deras interaktiva whiteboards, som bygger på Anoto-pennan och det tryckta Anoto-mönstret. Mönstret är tryckt på whiteboarden så att allt man skriver med pennan överförs till en dator. Flera pennor kan användas samtidigt, så att många personers idéer kan samlas digitalt för senare bearbetning.

Eco•Rite magnetic 60

Eco•Rite magnetic är en 152 cm bred whiteboard av polyester som man skriver på med Anoto-pennor. Man kan även fästa lösa lappar med magneter direkt på whiteboarden.

Anton Skarke från TopRight Nordic som berättade om belysningsstyrda displayer. Själva displayen är ett tryck som lyses upp bakifrån med ett programmerat “backlight”. Belysningen bygger på elektroluminiscens, vilket är mycket energieffektivare och robustare än LED. Tekniken kan användas till de flesta former, som lyser eller blinkar i olika färger. Materialet kan böjas hur som helst. Man kan till och med lägga det på marken och hoppa på det utan risk för skada.

Till minne av Miroslav Hoc

Vår medlem linting- och mätteknikexperten Miroslav Hoc, Älvsjö, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 67 år. Närmast anhöriga är hustrun Jarmila, barnen och barnbarnen.
Miro utbildade sig till ingenjör vid Slovakiska tekniska högskolan I Bratislava. Efter studierna kom han till Sverige 1969 och jobbade först 9 månader på Sandvikens Jernverks AB och därefter 5 månader på Apoteksvarucentralen Vitrum. Han anställdes på STFI avd för tryckpapper 1971. I sitt avtackningstal nämnde Miro att han fick tjänsten på grund av att han kände till linting, dvs att fibrer lossnar från pappersytan under tryckprocessen. Och han var tryckpapper, med specialitet linting och damning, trogen under de mer än 40 år han jobbade på STFI/STFI-Packforsk/Innventia. Han tog licentiatexamen 2005.

Miro på IARIGAI

Miroslav talar på IARIGA 2009

Han drevs av ambitionen att mäta och förstå, dvs mät­teknik. Miros tankar kring hur linttendens kan mätas blev till fiber­resningsmätaren (FRT) på 80-talet. Den blev grunden till bolaget FIBRO System AB, som han var med att bilda. FRT blev en stor kommersiell framgång. Miro var projekt­ledare för ett projekt rörande kontaktlös tryckning 1987-1988. Där kom idéerna fram till en mätutrustning som mäter absorp­tion som kontaktvinkel eller ytenergi, DAT Dynamic Absorp­tion Tester, som också kommersialiserades av FIBRO. På senare år fick Miro ett genombrott i förståelsen av lint­upp­byggnad på gummiduken med mätmetoden OLM (online lint measurement).
Miro hade ett stort nätverk och hade tät och uppskattad kontakt med många, speciellt kring tidningspapper. Han kunde svara på frågor om linting och tryckteknik som ingen annan och var en uppskattad föreläsare. Vi kommer ihåg honom med glädje från möten inom vår förening.
Han var aktiv inom katolska kyrkan. Miro månade om sin familj och resor med familjen låg honom varmt om hjärtat. Våra tankar går därför i denna stund till dem.
Miro var en vänlig och hjälpsam person med stor integritet. Vi som haft förmånen att få ha Miro som kollega och vän upplever en stor sorg och saknad. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

För arbetskamraterna Anita Teleman

Dr. Joe på Print 2013

Visst besökte du Print 2013 den 5-7 februari på Kistamässan?

Print genomgår just nu en dramatisk förvandling. Oriktade trycksaker försvinner och ersätts av intelligenta förpackningar och relationsbaserad direktmarknadsföring. Enligt arrangörerna av Print 2013 är Facebook på väg ut, medan LinkedIn får en dominerande ställning inom företagens kommunikation. Mobilen och plattan tar över som ledande plattform. För trycksaken går vägen till mobilen via QR- och AR-koder, och då är det smart att förstå vart sociala medier är på väg, för att därigenom se de nya möjligheterna för print.

Förutom utställarna så hade du chansen att höra på flera intressanta föredragshållare.
Keynote-talare var Dr. Joe Webb, känd från rapporter och webbinarier hos What They Think. Han gav oss en grundlig genomgång av tillståndet i den grafiska branschen och uppmanade dess företrädare att

GET OUT AND DISRUPT THE FUTURE!

2013-02-06 11.50.48a

Dr. Joe Webb beredd att börja…

Dr. Joes presentation finns att ladda ner här.

"Carbon footprint of news publishing"

Carbon_Footprint_News_PublishingI höst har WAN-IFRA Research publicerat en rapport kring tryckta och digitala mediers koldioxidavtryck. I rapporten “Carbon Footprint of News Publishing” sammanfattas 6 nyligen publicerade forsknings­rapporter kring mediers miljöpåverkan. Huvudfokus ligger på medier i Sverige och Finland.

Resultaten visar att digitala och tryckta medier åstad­kommer i stort lika stor klimatpåverkan. I rapporten ges konkreta tips och idéer på vilka områden inom medieindustrin som kan förbättras och hur man själv kan arbeta för en hållbarare mediesektor.

Rapporten kan beställas från WAN-IFRAs webbplats.

Studiebesök och seminarium, Big Image

Klimatneutral produktion av stora bilder till hela världen – Så vinner du affärer med miljöargument!
Big Image vd, Andreas Skantze, hälsade SiGt välkommen på ett spännande studiebesök onsdag den 10 oktober.

Digitaltryck i storformat

Big Image är inte bara ett företag utan också ett äventyr, en upptäcktsresa i ständig rörelse mot större bildupplevelser som pågått i snart 30 år. Big Image är idag en av de ledande producenterna av storbilds­kommunikation i världen. Oavsett om du behöver en bild på några kvadratmeter eller vill drapera ett helt varuhus till en gigantisk tårta har Big Image den erfarenhet som behövs.

IKEA 40

IKEA firade 40 år med en digitaltryckt tårta

Big – en grön Image med tryck i en klimatneutral produktionsanläggning

Big Image helhjärtade miljöarbete löper som en grön tråd sedan starten. Visionen har alltid varit att skapa bildupplevelser som gör största möjliga intryck på människor och minsta möjliga avtryck på miljön. Redan 1987 började Big Image använda vattenbaserat bläck i sina maskiner. 2007 tilldelades Big Image Täby kommuns miljöpris för det aktiva, ambitiösa arbete med att utveckla miljövänliga metoder för produkter och tjänster. I början av 2011 fick Big Image ytterligare två tunga kvitton i form av ISO-certifikat för målmedvetet arbete med miljö (ISO 14001) och kvalitet (IS0 9001). Senare under samma år blev Big Image ”Klimatneutralt företag” vilket betyder att de bedriver en klimatneutral verksamhet.

Uppdrag

Big Image kunder finns överallt. I New York och Nynäshamn. I Shanghai och i Svenljunga. På Broadway, på Hötorgskrapans fasad och på väggen i ert mötesrum. Big Image skapar stora och små storbildsupplevelser, inomhus och utomhus, på alla platser och till alla.

Tid: Onsdag den 10 oktober kl 17:30 – 20
Plats: Big Image, Pontongränd 3 i Täby

Rapporter från drupa 2012

drupa 2012
Ingen hade väl undgått att det återigen varit två veckor drupa i Düsseldorf. Som alltid med otroligt mycket att se både på mässan och utanför. Några av våra SiGt-medlemmar hade förmånen att vara där och uppleva alltihop på plats. De kom och berättade för oss andra vad de tyckte var mest intressant.

Kom i stämning genom att lyssna till 2012 års officiella drupa-sång och titta på videon!

För Anders Bjurstedt var det hans tionde Drupa. Faktiskt lika många som den legendariske Frank Romano. Tänk att vi har en SiGt-medlem av samma rang! Första gången för de båda var 1972 då man flyttade till de nuvarande mässhallarna, men det började redan 1952 inne i centrum av Düsseldorf. drupa 2012 hade 314 500 besökare från 130 länder, 1850 utställare i 19 hallar, varav 242 kinesiska utställare, men bara 13 svenska.

Djuptryck i nickel

Nickel är det nya materialet för djuptryckscylindrar


Esko 3D objects

3D-tryckta föremål från Esko

Anders berättade att det fram till 1972 var mycket boktryck (högtryck) men framför allt djuptryck. Offset kom visserligen starkt, men det dröjde innan Heidelberg visade sina första offset-pressar – och de första var till förvillelse lika de gamla svarta boktryckspressarna! Den digitala prepress-tekniken började utvecklas i slutet av 1970-talet, då fotosättare och trumscannrar blev stora (men dyra) investeringar.

Som specialist på djuptryck kunde Anders konstatera att Hell Gravure System visade upp samma teknik för elektromekanisk gravering av djuptrycks­cylindrar som den som Dr Hell visade redan 1962 – visserligen 3 ggr snabbare och automatiserad, men med samma tekniska begränsningar som då.
Några nya idèer fanns det dock, men inte där…

Erik Blohm kunde konstatera att digitaltrycket avancerat starkt med många nya högvolyms- och högkvalitetspressar. Det var istället inte många riktiga nyheter från de stora tillverkarna av konventionella pressar, även om KBA visade upp inkjetverk för både ark och rulle, och japanska TKS som visade en inkjet tidningspress. Funktionella tryck var på tapeten – HP Indigo tryckte faktiskt tapeter(!) – med exempel på fluorescerande tryck (HP Indigo), säkerhetstryck (Xeikon), RFID, elektronik(Novacentrix), 3D-tryck (Objet) och batterier.

Ladda ner Anders och Eriks presentationer (lösenordsskyddade).

Ola Karlsson från Branschkoll hade fokus på Benny Landas nya uppfinning Nanografi. Ola var med på pressvisningen den 2 maj där Nanografin presenterades för första gången. Benny berättade då bland annat om hur en informationsläcka tvingade dem att avslöja planerna om lanseringen i förväg och planerna på att helt ersätta offset som tryckteknik.

Ola skrev en längre artikel om Nanografi, men eftersom den är tillgänglig bara för prenumeranter på Branschkoll så har vi fått tillstånd att lägga upp den här.


Olas video av de första sex minuterna av Benny Landas pressvisning.

Landa Nanographic Printing

Benny Landa som skapade Indigo har kommit med en ny variant av inkjet offset. Visst liknar det Indigo med den värmda gummiduken som mellanhand? En klar förbättring är att hela bilden skrivs före överföring till substratet (inte bara papper). Imponerande! Undrar när det blir en kommersiell produkt?

Vill du veta mer?

SiGt ordnade den 31 maj ett seminarium med rapporter från drupa. Läs referatet här.

Studiebesök vid Ineko

Den 17 april var vi på ett intressant studiebesök hos Ineko  i deras tryckeri på Byängsgränd 14 i Årsta (Stockholm).

Tryckeriet är ett av de större i Sverige och också ett av de mer välutrustade. Där finns t.ex. Nordens enda utrustning för inline kallfoliering direkt i pressen, som ger möjlig­heter till slående metalliceffekter i tryck. Du kan se en animation av utrustningen här.

Ineko bildades 2011 när Ekotryck Redners och Intellecta Infolog gick samman. Idag har man verksamhet i Göteborg och Stockholm, med tillsammans 200 medarbetare och en omsättning på cirka 380 MKR. Ineko har även en egen reklambyrå med 20 personer. Ineko ingår i Intellecta­koncernen som är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1991.

SiGt-medlemmen Pär Dahlstedt, miljöchef på Ineko, var vår värd som gav oss en överblick av verksamheten och guidade oss runt i anläggningen.

Iggesunds almanacka för Unicef

Pär visar upp Iggesunds almanacka för Unicef

Pär förklarar något för gruppen

Older posts «